Wat Doen We

AgriPool Uitzend B.V. kan u van dienst zijn met onze AGRIPOOL UITZENDSERVICE of de AGRIPOOL PAYROLL SERVICE
 

Wij houden van duidelijkheid, daarom beginnen we op deze pagina eerst de informatie over onze werkwijze.
 

Wat doen we voor onze medewerkers /uitzendkrachten
Zonder te overdrijven: veel ! Voor de arbeidsmigranten zorgt AgriPool Uitzend B.V. niet alleen voor werk en uitbetaling van loon, maar bijv. ook voor huisvesting, het woon- werkvervoer, verzorging van het Burger Service Nummer, de ziektekostenverzekering, de zorgtoeslag en de afdracht van sociale premies en belastingen. Geheel conform de Nederlands voorschriften, wet- en regelgeving.  
 

Wat kunnen we voor uw bedrijf betekenen
Ook zonder te overdrijven: veel ! Simpel gezegd: u vraagt en wij draaien ! Zo gaan we samen slagvaardig aan het werk. De uitstekende arbeidsvoorwaarden van AgriPool Uitzend B.V. maken onze mensen uiterst gemotiveerd. Dit komt tot uiting in grote flexibiliteit als het gaat om werktijden en een zeer laag ziekteverzuim. Het zijn mensen die van aanpakken weten, zelfs als het gaat om routinematige werkzaamheden waar doorgaans moeilijk mensen voor te vinden zijn. In Polen hebben wij ons eigen werving- en selectiebureau dat kan zorgen voor voldoende en gemotiveerde medewerkers voor uw bedrijf. Binnen enkele werkdagen of maximaal een week kunnen wij voor bijvoorbeeld voor 5 tot 200 mensen voor uw bedrijf zorgen.
 

Overige zekerheden:

 1. AgriPool Uitzend B.V. heeft het belangrijke keurmerk van de Stichting Normering Arbeid, dé Norm voor betrouwbaarheid. We worden in hier intern ieder half jaar uitvoerig op gecontroleeerd. We zijn hiermee dus gecertificeerd volgens de norm  NEN 4400-01. U bent dus verzekerd dat wij voldoen aan alle voorwaarden, wet- en regelgeving die gesteld zijn aan de in Nederland actieve uitzendbureaus
 2. De volledige (loon)administratie hebben wij ondergebracht bij Flynth
 3. Om afdracht van sociale lasten en loonbelasting zeker te stellen, gaan onze betalingen via een G-rekening
 4. AgriPool Uitzend B.V. is aangesloten bij zowel de Stichting Fonds voor de Uitzendbranche en VRO (zie: www.vro.nl). Op verzoek wordt een bewijs van goed betalingsgedrag van de belastingdienst verstrekt.

Niet onbelangrijk: onze uurtarieven !
Door onze lage (overhead)kosten kunnen wij  voor u werken met scherpe uurtarieven. Het uurtarief is o.a. afhankelijk van het aantal medewerkers en/of aantal af te uren per week én de aard van uw werkzaamheden.
 

Wat willen we graag van u weten?
Voor een scherp uur tarief horen we graag van u hoeveel medewerkers u wenst en/of het aantal uren, de aard van de werkzaamheden en eventuele specifieke functie-eisen .Als u deze gegevens aan ons laat weten komt een van onze buitendienstmedewerkers voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Ervaring heeft ons geleerd dat werkgevers bijv. graag gebruikmaken van een proefperiode. Zo gaan we echt samen aan het werk.

Direct gratis & vrijblijvend een offerte aanvragen ? Bel dan direct ( John 088- 533 6006) of >>> klik  hier <<<

 

 

Informatie over onze specifieke diensten.

 

UITZENDSERVICE

Detacheren is ons vak! We hanteren hierbij het principe: 'u vraagt, wij draaien'
 

Wil u snel kunnen werken met uitstekende en gemotiveerde (tijdelijke) arbeidskrachten ? Dat is onze AgriPool UitzendService voor u dé oplossing.

 

De voordelen voor u even op een rij:

 • We kunnen u snel van dienst zijn, als minimale periode voor reservering van werknemers hanteren 3 tot 5 dagen.
 • AgriPool Uitzend B.V.streeft er naar minimaal één Nederlands, Duits of Engels sprekende werknemer per opdrachtgever uit te zenden om de communicatie tussen werknemer en werkgever te bevorderen.
 • Bij aanvang van de werkzaamheden zullen de werknemers door een van ons team begeleid worden.
 • Indien noodzakelijk of gewenst is AgriPool Uitzend B.V. altijd bereid om extra begeleiding of ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld met het vertalen van gebruiksaanwijzingen, handleidingen of uitleg over de werkzaamheden.
 • Van elke werknemer worden paspoort en Burger Service Nummer overlegd bij aanvang van de werkzaamheden.
 • AgriPool Uitzend B.V. is gecertificeerd met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid, dé Norm voor betrouwbaarheid. Hiervoor worden we ieder half jaar uitvoerig gecontroleerd. We zijn gecertificeerd volgens de norm  NEN 4400-01. U bent dus verzekerd dat wij voldoen aan alle voorwaarden, wet- en regelgeving die gesteld zijn aan de in Nederland actieve uitzendbureaus

  of bel direct naar 06- 55 73 79 12 (John)

 

 


 

 

PAYROLL SERVICE

 

AgriPool Uitzend B.V. biedt ondernemers/onze klanten de mogelijkheid alle administratieve zaken rond het werkgeverschap uit handen te geven. Tegen een scherp tarief kan AgriPool Uitzend B.V. de volledige salarisadministratie en contractafhandeling van onze klanten overnemen.
 

Wilt u wel medewerkers zelf medewerkers werven en selecteren, maar géén contracten voor langere termijn aangaan ? Dat is onze AgriPool Payroll Service voor u dé ideale oplossing.

 

Het in dienst nemen van personeel brengt veel administratieve handelingen met zich mee. Naast de periodieke salarisafhandeling krijgt de werkgever te maken met allerlei premieafdrachten, contractafhandeling, vakantiegeld, pensioenpremie, ziekmeldingen enz. Vaak wil de ondernemer zich meer bezig houden met ondernemen en zijn deze administratieve en juridische taken een lastige bijkomstigheid. Onze AgriPool Payroll Service kan in dit geval uitkomst bieden. Werving en selectie gebeurt door u als werk- en opdrachtgever, waarna AgriPool Uizend B.V. alle administratieve  taken op zich neemt. Doordat het hier alleen om administratieve diensten gaat, kunnen wij dit tegen een verrassend scherpe vergoeding doen.


De voordelen voor u even op een rij:

 • AgriPool Uitzend B.V. neemt als payroll diensverlener het persooneel in dinest. Wij zijn dus dus formeel én juridisch werkgever en zorgen voor de complete administratieve afhandeling .Dit juridisch werkgeverschap is direct het grootste verschil tussen payrolling en salarisadministratie.
 • Uw bedrijf  blijft zelf verantwoordelijk voor de mensen met wie zij werkt. Werving en selectie. In-, door- en uitstroom van uw medewerkers. Dit geldt ook voor beloning, beoordelingen of promotie.
 • Als werkgevers dient u zorg te dragen voor wekelijkse aanlevering van de gewerkte uren en de eventuele zieke en herstelmeldingen.
 • Als opdrachtgever bent u “praktisch” werkgever; heeft het directe contact met de medewerkers en geeft leiding op de werkvloer. Op de werkvloer verandert er naast het juridisch werkgeverschap dus niets.
 • Payrollen geeft flexibiliteit tijdens drukke of rustige periodes. AgriPool Uitzend B.V. bewaakt voor u alle contractuele consequenties.
 • Facturatie geschiedt per gewerkt uur waardoor u als opdrachtgever goede inzage heeft in de kosten.

  of bel direct naar 06- 55 73 79 12 (John)

 

U KUNT CONTACT MET ONS OPNEMEN OP

Hoofdkantoor

Hectorlaan 2A

1702 CL Heerhugowaard

TEL   : +31 (0)72 534 60 05 of
+31 (0)88- 533 6001

E-mail:  info@agri-pool.com

 

Planning     : 06- 55 76 02 36 (Anita)
Coordinatie:
06- 11 71 50 37 (Dorota)
Praca           :
0031 (0)88- 533 6004


Bedrijven & Kantoor Zwaag

TEL    : +31 (0)88- 533 6006 (John)

E-mail:  john@agri-pool.com

 

Overige gegevens:

Bank rek.nr. NL55 RABO 0107 6627 60
G-rek.nr. NL 16 RABO 0991 0832 02
K.v.K. nr. 57604673
BTW nr. NL.8526.54.820.B.01